• فرهاد عظیمی

  عضو
  22 شهریور 1401 در 2:55 بعد از ظهر

  سلام

  اگر شما بیمه نامه ای با دیه 600 ماه عادی و 800 ماه حرام خریده باشید در صوررتی که حادثه ای در سال 1401 رخ بده ولی رای و پرداخت خسارت به سال 1402 بکشد دو اتفاق زیر خواهد افتاد:

  1. محاسبات با دیه سال 1402 انجام خواهد شد ولی
  2. پرداخت خسارت تا سقف دیه سال 1401 انجام خواهد شد.

  <div>در این حالت اگر نتیجه محاسبات (یعنی بند یک) بیشتر از عددهای خریداری شده باشد، مازاد بر عهده بیمه گزار خواهد بود. برای حل این مشکل بیمه گزار باید در زمان خرید بیمه نامه کلوز افزایش دیات را خریداری نماید.</div><div>

  </div>