• فرهاد عظیمی

  عضو
  21 شهریور 1401 در 3:53 بعد از ظهر

  سلام

  بله برای تشکیل پرونده صرف ادعای زیاندیده و تایید بیمه گذار کافی است ولی برای پرداخت خسارت نیاز به احراز مسئولیت بیمه گذار می باشد که این کار می تواند توسط یکی از اشخاص زیر انجام شود:

  1. کارشناس خسارت بیمه گر (ارزیاب داخلی)
  2. ارزیاب رسمی بیمه مرکزی
  3. بازرس اداره کار
  4. کارشناس رسمی دادگستری حوادث کار
  5. قاضی دادگاه (این شیوه دیگر بدون رای به حساب نمی آید)