• فرهاد عظیمی

  عضو
  19 شهریور 1401 در 10:26 قبل از ظهر

  سلام

  اصل جانشینی می گوید بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می نماید، قائم مقام بیمه گذار بوده و می تواند به مقصر حادثه مراجعه نموده و خسارت پرداختی را از وی مطالبه نماید.

  از آنجا که در بیمه های مسئولیت، آنچه که پوشش داده می شود، مسئولیت مقصر حادثه است، بنابراین اگر قرار باشد بیمه گر از این اصل در بیمه های مسئولیت استفاده کند، بیمه نامه مسئولیت را به یک بیمه نامه بیهوده تبدیل می کند. به همین دلیل این اصل در بیمه نامه های مسئولیت جاری نیست.

  اما بیمه مسئولیتان حمل و نقل یک نکته دارد که آنرا کمی متفاوت می سازد. منتظر نظر سایر دوستان بمانیم تا گفتمان جذابتر شود.