• حسن صدر

    عضو
    18 شهریور 1401 در 2:17 قبل از ظهر

    همکار گرامی، در شرایط عمومی بدنه خودرو ، بلایای طبیعی محدود به سیل، زلزله و آتشفشان هست و در خصوص مابقی بلایای طبیعی مثل برف، طوفان، تگرگ و … صحبتی نشده. اگر طوفان جسمی رو بلند کنه و به ماشین آسیب وارد کنه، خسارت قابل پرداخت هست ولی سوال من اینطور بود که اگر طوفان مستقیما و بدون جابه جایی اشیا به خودرو آسیب وارد کنه .