• بهزاد توژان

    عضو
    16 شهریور 1401 در 9:55 قبل از ظهر

    با سلام و احترام

    ضمن تشکر از جنابعالی، همانطور که استحضار دارید میزان فرانشیزی که شرکت‌های بیمه در اینگونه موارد کسر می‌کنند با یکدیگر متفاوت می‌باشد، به عنوان مثال بعضی شرکت‌ها در صورت داشتن مقصر شناخته شده، کسر 5% فرانشیز را مجاز می‌دانند، بعضی منوط به فراهم کردن شرایط بازیافت از مقصر در مرجع قضایی و بعضی دیگر هم با فرانشیز عادی بیمه نامه محاسبه و خسارت زیاندیده را پرداخت کرده، پس از بازیافت از مقصر، مازاد فرانشیز کسر شده را مجدد پرداخت می‌کنند.