• مسعود مهرابی

    عضو
    14 شهریور 1401 در 3:07 بعد از ظهر

    باسلام

    جناب توژان همانطور که جنابعالی نیز مستحضر میباشید فرانشیز پرونده های ریکاوری 5% بدون لحاظ شرایط گواهینامه راننده خودرو سواری درخصوص پیگیری شکایت فرد زیاندیده میبایست از هر دو نفر شکایت کنه در نهایت با توجه به رای صادره در مراجع قضایی و محکوم شدن مالک یاراننده خسارت قابل بازیافت میباشد در صورتیکه راننده متواری باشد این امکان وجود داره تانسبت به توقیف هرگونه دارایی اعم از حسابهای بانکی و یا سایر اموال منقول اقدام شود.