• مسعود مهرابی

  عضو
  14 شهریور 1401 در 9:23 قبل از ظهر

  باسلام خدمت همه عزیزان

  این متن عینا برگرفته از دستورالعمل اجرایی ماده 66
  قانون تأمین اجتماعی میباشد و صراحتا قید شده که

  20- هزینه های درمان، تعهدات کوتاه مدت و غرامت مقطوع نقص عضو

  مشمول تبصره ” 1″ ماده 66 قانون نمیباشند لذا خسارات مذکور به طور یکجا

  از کارفرما وصول خواهد شد .