• فرهاد عظیمی

    عضو
    3 شهریور 1401 در 11:57 بعد از ظهر

    در بیمه های اموال بیمه گر نمی تواند با استناد به تقصیر دیگران بخشی از خسارت را کم کند بلکه باید خسارت را به صورت کامل پرداخت نماید و سپس در صورت اثبات تقصیر دیگران با استفاده از اصل جانشینی جایگزین بیمه گذار شده و به شخص مقصر مراجعه و خسارت پرداختی را بازیافت نماید.