• سید محمد ابراهیم نیا شیروانی

    عضو
    31 مرداد 1401 در 10:44 قبل از ظهر

    با عرض سلام و احترام خدمت دوستان و همراهان عزیز

    بیمه مسئولیت دارای انعطاف بسیار زیادی می باشد که بسته به نوع فعالیت قابلیت تغییر در مفاد بیمه نامه را دارد. در مواردی که بیمه گذار دارای محل کار ثابت باشه میتوان بیمه نامه را بصورت ترکیبی بی نامه / بانام صادر کرد که اون بخش از کارکنان متغیر و روزمزد را در بخش کارکنان بی نام تحت پوشش قرار دهند. مثالی که جناب آقای طباطبائی ارائه فرمودن این بود که شرکت طراحی نیروهای دارن که بطور مثال لامپ یکی از اتاقها و یا اسپلیت و یا هر وسیله ای دیگر خراب میشه و نیاز به تعمیر داره در چنین مواردی یا بقول معروف تعمیرات سرپائی که هر شخصی میتواند آن کار را انجام دهد و به متخصص نیازی ندارد بطور مثال همون تعویض لامپ رو میدن به یکی از کارکنان خودشون انجام بده که این مورد در آئین نامه قدیم بیمه های مسئولیت با پوشش فعالیتهای غیر مرتبط در محیط کار پوشش میگرفت منتهی در آئین نامه جدید نیاز به خرید این پوشش نیست و این بیمه نامه ذاتاً همه موارد خسارتهای که مسئولیت بیمه گذار مورد وثوق قرار گیرد رو تحت پوشش قرار میدهد. به همین دلیل این پوشش از بیمه نامه ها حذف شد و بیمه گذار نباید حق بیمه اضافه بابت این پوشش پرداخت نماید. اما اگر شخصی دیگر را بصورت دستمزدی و یا حق الزحمه ای جهت کار به محل خود بیاورند این شخص تحت پوشش بیمه مسئولیت بانام نخواهد بود مگر اینکه در زمان خرید بیمه نامه درخواست بیمه نامه بی نام هم داده باشه و این پیش بینی در بیمه نامه شده باشد. و البته چنانچه بیمه گذار بخواهد سطح وسیعی را بدون اعلام آدرس تحت پوشش قرار دهند بطور معمول شرکتهای بیمه برای صدور بیمه نامه بانام مقاومت می نمایند. که البته تا حدودی حق با آنها نیز می باشد. در مثال آقای طباطبائی چون برای مکان مشخص می باشد می توان بیمه نامه را با نام بی نام خریداری نمود.