• عسل گنجی

    عضو
    31 مرداد 1401 در 6:33 قبل از ظهر

    سلام

    من فکر میکنم این افراد میشه به عنوان شخص ثالث تعبیر کرد با توجه به این موضوع که کارفرما در قبال خدماتی که به محل کارش ارایه شده مبلغی پرداخت میکنه در واقع ما تو تعریف عوامل اجرایی داریم بخشی از کار بهشون واگذار میشه برای پیشبرد کار