• بهزاد توژان

  عضو
  19 مرداد 1401 در 2:00 بعد از ظهر

  با سلام

  در ابتدا باید بدونیم منظور از قانون، قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 هست.

  با توجه به ماده 8 قانون و ماده 30 قانون و آیین نامه اجرایی آن که در تکمیل ماده 40 قانون آمده، شرکت‌های بیمه مکلف هستند تا سقف 2.5% دیه مرد مسلمان در ماه حرام را بدون دریافت گزارش مقامات انتظامی، خسارت زیاندیدگان را پرداخت نمایند.

  پس با افزایش نرخ دیه این میزان تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال در سال 1400 که مبلغ دیه در ماه حرام 6.400.000.000 ريال بوده، بیمه گر باید خسارت زیاندیدگان را تا سقف 2.5% آن یعنی مبلغ 160.0000.000ريال را بدون کروکی رسیدگی نماید. به همین صورت در سال 1401 که مبلغ دیه در ماه حرام 8.000.000.000 ريال می باشد، بیمه گر باید خسارت های اعلامی از محل بیمه نامه شخص ثالث را تا سقف مبلغ 200.000.000 ريال را بدون اخذ کروکی رسیدگی کند.

  اما شرایط این گونه رسیدگی هم در ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون اشاره شده و در صورتیکه این شرایط برقرار نباشد، رسیدگی به حادثه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی میسر نخواهد بود.

  یکی از این شرایط عدم وجود اختلاف بین رانندگان مقصر و زیاندیده است . در صورت وجود اختلاف هم پلیس راهنمایی و رانندگی با ترسیم کروکی عدم سازش ، طرفین حادثه را جهت رفع اختلاف به مرجع قضایی راهنمایی خواهد کرد.