• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  19 مرداد 1401 در 1:44 بعد از ظهر

  از آنجا که امکان دارد این گفتمان در سالهای پس از این نیز توسط مردم مطالعه شود، نیاز به شفاف سازی در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت بدون نیاز به کروکی هست تا اعداد اعلام شده در این گفتمان باعث گمراهی نشود.

  فرمول این است:

  اگر میزان خسارت تا دو و نیم درصد دیه ماه حرام باشد نیاز به کروکی نیست.

  مثلاً

  • سال 1400 دیه ماه حرام 640 میلیون تومان بود که 2.5% آن می شود 16میلیون تومان همان عددی که جناب آقای خواجوی در نوشتار خود آورند.
  • سال 1401 دیه ماه حرام 800 میلیون تومان است که 2.5% آن می شود میلیون تومان همان عددی که جناب آقای رئوفی در نوشتار خود آوردند.