• فرهاد عظیمی

    عضو
    14 مرداد 1401 در 9:10 قبل از ظهر

    با سلام

    من هم با این نظر موافقم. به عبارت دیگر خسارت وارد به سمند از محل بیمه نامه شخص ثالث نیسان قابل پرداخت نیست چون بر اساس بند ب از ماده یک قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 « زيانهايي كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.» زیان تحت پوشش این بیمه نامه هست و همانطور که می بینیم این زیان در صورتی تحت پوشش است که به شخص ثالث وارد شده باشد. حالا باید ببینیم مالک سمند شخص ثاللث حساب می شود یا خیر. پاسخ منفی است زیرا بر اساس بند ت از ماده یک همان قانون شخص ثالث «هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت … مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه» پس نه زیان وارد ببه سمند جزو زیان های تحت پوشش است و نه مالک سمند شخص ثالث محسوب می شود.

    البته در قابل پرداخت بودن خسارت سهم پژو در قبال سمند از این حیث شکی نیست.