• محمدسعید الفتی

    عضو
    8 مرداد 1401 در 11:28 بعد از ظهر

    در مورد تجهیزات آزمایشگاهی بیمه آتش سوزی و خطرهای تبعی مناسب است. البته بیمه شکست ماشین آلات هم شاید بتوان به آن افزود که البته مستلزم بازدید از دستگاهها و نحوه تعمیر و نگهداری آنها است و بررسی دقیق آنها توسط متخصص منتخب بیمه گر است.