• مصطفی ملکی

    عضو
    8 مرداد 1401 در 11:20 قبل از ظهر

    سلام وقت بخیر

    این موضوع از نکاتی است که هنوز در صنعت محل مناقشه بوده و استدلالهای طرفین نیز منطقی است اما نظر شخصی من این است که حذف تخفیف در خسارتهای ناشی از تصادف شخص ثالث نوعی مجازات برای اتفاق بدون تقصیر بوده و در میان عموم مردم چندان مورد قبول نیست.به نظرم بیمه مرکزی می بایست آمار چند ساله پس از اجرای قانون را جمع آوری و پس از محاسبات آماری و اکچوئری اعلام نظر نماید.