• فرهاد عظیمی

  عضو
  26 تیر 1401 در 4:11 بعد از ظهر

  ماده بعدی در قانون بیمه شخص ثالث که به بیمه گر مجوز بازیافت می دهد ماده 16 هست. این ماده می گوید:

  ماده ۱۶ ـ چنانچه به حكم مرجع قضایي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن
  يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا
  ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرایي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع
  حادثه مؤثر بوده است، بيمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي
  تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي
  شود به مسببان ذي ربط مراجعه كند.

  به نظر من که نمی توان این ماده و مجوز بازیافتی که می دهد را به کاربری خودرو مرتبط دانست. نظر شما چیست؟