• محمدسعید الفتی

  عضو
  20 تیر 1401 در 2:17 بعد از ظهر

  جناب آقای عظیمی گرامی با عرض سلام و ارادت.

  بنظرم در مورد عدم جبران پرداخت غرامت مقطوع نقص عضو با توجه به دو مطلب زیر جای تردید وجود دارد:

  1- سازمان تأمین اجتماعی فقط به بیمه شدگانی که به علت حادثه ناشی از کار، طبق تشخیص کمیسیون پزشکی، بین 10 تا33 درصد کارایی خود را از دست داده باشند، غرامت نقص عضو مقطوع پرداخت می کند.

  2- در تعاریف ماده 2 قانون تأمین اجتماعی (بند 16) « مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه­ شده و در صورت ‌فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.» و در بند 17 «غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می‌شود.»

  در نتیجه از تعریف مستمری در بند 16 ماده 2 می توان استنباط کرد که منظور از مستمری قطع تمام درآمد نیست. نکته دیگر اینکه بیمه گران یا نباید می پذیرفتند که تبصره 1 ماده 66 را پوشش دهند و اگر پذیرفته اند باید تمام و کمال بپذیرند و البته جرائم مشمول جبران از محل بیمه نامه نیست.