• فرهاد عظیمی

    عضو
    18 تیر 1401 در 3:45 بعد از ظهر

    با سلامی دیگر

    پیش از این در اینجا به جزئیات مطالبات ماده 66 پرداخته ام. از حدود شش نوع مطالبه فقط مستمری ها مشمول تبصره یک ماده 66 هست و از آنجا که غرامت مقطوع مستمری به حساب نمی آید از محل این کلوز قابل پرداخت نیست و کارفرما خودش باید پاسخ تامین اجتماعی را بدهد.