• مرتضی صارمی

    عضو
    28 خرداد 1401 در 9:52 بعد از ظهر

    با سلام خدمت استاد عظیمی گرانقدر

    صحبت بنده این است، با مرحله پرداخت خسارت از محل بیمه نامه مسئولیت کاری نداریم. چرا که اگر به عنوان ضمانت هم پذیرفته نشود، پرداخت خسارت تابع شرایط مندرج در آن است. صحبت بنده این است که ضمانت بودن بیمه نامه، به اعتبار آن نزد پزشکان اضافه خواهد کرد. یعنی در این شرایط، پزشکان سندی به عنوان بیمه نامه مسئولیت دارند که می تواند تا مرحله صدور و اجرای رای و پرداخت خسارت ( تابع شرایط بیمه نامه) پشتوانه پزشکان باشد.