• فرهاد عظیمی

  عضو
  28 خرداد 1401 در 2:50 بعد از ظهر

  به نظر من این تصمیم غیرکارشناسی است و در میان مدت هم باعث ایجاد اخلال در امور قضائی مردم خواهد شد و هم ضریب خسارت بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان را از آنچه که هست فراتر خواهد برد.

  ایراد فنی وارد به این کار این است که وثیقه به این دلیل گرفته می شود که اگر پس از رسیدگی مشخص شد پزشک مسئول است، ابتدا از پزشک دیه را مطالبه کنند و اگر نداد یا در دسترس نبود از محل وثیقه دیه را بپردازند بنابراین این وثیقه باید بی هیچ قید و شرطی قابل نقد شدن باشد. آیا بیمه نامه مسئولیت پزشکان چنین ویژگی ای دارد؟ خیر. تمامی بیمه نامه های مسئولیت قراردادهای مشروط هستند و تا زمانی که تمامی شرایط مندرج در قرارداد محقق نشود، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت ندارد. برخی از شرایطی که اگر محقق نشود بیمه گر متعهد خسارت نخواهد بود عبارتند از:

  • عدم وجود اظهارات خلاف واقع در فرم پیشنهاد
  • پرداخت به موقع حق بیمه و اقساط آن.
  • اعلام به موقع حادثه / خسارت
  • کافی بودن تعهدات بیمه گر
  • استثناء نبودن عمل منتهی به حادثه / خسارت
  • خارج از تخصص نبودن عمل پزشک
  • مشمول مرور زمان نشدن حادثه از نظر بیمه نامه

  بنابراین می بینیم که حالتهای زیادی ممکن است پیش بیاید که از محل بیمه نامه نتوان خسارت پرداخت. پس قبول نمودن چنین بیمه نامه ای به عنوان وثیقه کار درستی نیست. اصولاً بیمه نامه ای را می توان به عنوان وثیقه قبول نمود که هیچ شرطی برای پرداخت خسارت نداشته یا اگر دارد بسیار اندک باشد. مثلاً بیمه نامه شخص ثالث خودرو یکی از بیمه نامه هایی است که چنین قابلیتی دارد.