• فرامرز نجفی

    عضو
    24 آبان 1399 در 9:51 بعد از ظهر

    قبل از هر چیز سلام عرض می کنم که در پیام قبلی فراموش شد.

    با توجه به مطالب پیام قبل رشته های بیمه را می توان به دو دسته رشته های خسارتی و رشته های غرامتی تقسیم بندی کرد خساراتی که قابل اندازه گیری می باشد و مبلغ خسارت یا زیان را می توان با پول اندازه گیری کرد جزء رشته های خسارتی و خسارت یا زیانی که قابل اندازه گیری نیست و خسارت با پول قابل جبران نیست جزء رشته های غرامتی می توان در نظر گرفت.