• فرهاد عظیمی

    عضو
    18 خرداد 1401 در 9:04 قبل از ظهر

    در خصوص وضعیت تخفیفات هم همانطور که دوستان گفتند تابع شرایط اعلام شده در آیین نامه اجرائی ماده 18 هست. تصویر بخشی از آیین نامه پیوست می شود.