• مدیریت شاب

    مدیریت
    24 آبان 1399 در 6:06 بعد از ظهر

    آقای نجفی عزیز موضوع را خوب شروع کردی ولی قسمت دوم پاسخ نیاز به تجدید نظر دارد. منتظر مشارکت سایر اعضا نیز هستیم.