• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

    مدیریت
    9 خرداد 1401 در 10:38 قبل از ظهر

    پاسخ مطرح کننده سوال به این نظر:

    با سپاس فراوان، از نظر من این شیوه محاسبه درست نیست، دلیلش را بعد از دریافت پاسخهای بیشتر، خواهم نوشت.