• مرتضی صارمی

    عضو
    8 خرداد 1401 در 11:02 بعد از ظهر

    پاسخ به این سوال شاید ماهیت بیمه ای نداشته باشد. اولا اینکه بعد از اظهارات این نماینده مستنداتی منتشر شد که وی عضو هیئت مدیره چند شرکت خودروسازی است. اما شاخص هایی مانند ایمنی و کیفیت قطعات، پاسخ این سوال شما را منفی می کند. ضمن اینکه حرف اصلی مردم، مقایسه خودروهای ایرانی و قیمت های آن با خودروهای خارجی است