• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  26 اردیبهشت 1401 در 10:24 بعد از ظهر

  مصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران:

  • تولید خودروهای داخلی در طول این چندسال ساخته شده، لج خودروسازان خارجی و واردکنندگان را در آورده است.
  • صنعت خودروسازی کشور در طول سالیان گذشته رو به پیشرفت بوده است.
  • ادعا بازنشدن ایربگ خودروها در تصادفات به هیچ وجه صحت ندارد.
  • به فرض اینکه ایربگ خودروها هم باز نشود، یک نقص فنی است که باید برطرف شود.
  • بازنشدن ایربگ 100 خودرو بین 900 هزار خودروی تولید شده، آماری ناچیز است.

  نظر شما چیست؟ آیا صنعت خودروسازی در ایران شایسته دفاع است؟