• فرهاد عظیمی

    عضو
    24 فروردین 1401 در 2:40 بعد از ظهر

    عرض کردم معیار حقیقت است و مقدار حق بیمه ای که پرداخت شده. در موارد اختلافی باید ابتدا ببینیم حقیقت چیست. سپس ببینیم چقدر از این حقیقت بیمه شده است. در مثال شما حقیقت این است که 28 تن به ارزش 28 میلیون با مالیت می شود 305 میلیون بوده است .در ضمن حق بیمه نیز کامل پرداخت شده پس خسارت قابل پرداخت است. البته منوط به اینکه شرط مخالفی در بیمه نامه نباشد. در غیر اینصورت باید آن شرط یا شروط را هم بررسی کرد.