• فرهاد عظیمی

  عضو
  17 فروردین 1401 در 12:01 بعد از ظهر

  جناب آقای فتحی عزیز سلام.

  سال نوی شما هم مبارک باد.

  سپاس متقابل.

  بله اگر با همین دست فرمان جلو برویم بعید نیست بیشتر از 8 کلوز هم تولید شود چون هنوز برخی از ریسک های کارفرما بدون پوشش مانده است.

  پیشنهاد بسیار خوبی دادین . شما خودتان از صاحب نظران بیمه های مسئولیت هستید، بنده هم در خدمتتان هستم. و اما در خصوص پرسش مطرح شده باید گفت چارچوب اولیه بیمه نامه محدود به مسئولیت بیمه گذار (و تحت شرایط خاصی مسئولیت عوامل اجرائی) در قبال کارکنان می باشد و مسئولیت در قبال اشخاص ثالث را پوشش نمی دهد.

  اما در کلوز ها باید به کلوز مسئولیت در قبال اشخاص ثالث مراجعه نمود. در متن این کلوز چنین آمده: «به موجب این پوشش، خسارت های موضوع بند 6 ماده 2 این آیین نامه وارد به اشخاص ثالث در محل کارگاه (مکان فعالیت) تحت پوشش می باشد.

  تبصره 1- اشخاص ثالث در این پوشش به افرادی اطلاق می شود که جزء کارکنان بیمه گذار و عوامل اجرایی وی و شخص عوامل اجرایی نباشند.

  تبصره
  2- حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی تجاوز
  نخواهد کرد.»

  ملاحظه می فرمایید که

  1. از متن کلوز نمی توان پاسخ مثبتی یافت.
  2. بند 6 ماده دو هم کمکی نمی کند.

  ولی برای پاسخ منفی نشانه هایی وجود دارد:

  • عنوان کلوز ه صراحت به مسئولیت بیمه گذار اشاره دارد نه عوامل اجرائی عنوان کلوز این است«پوشش
   مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث»
  • به قول حقوقی ها اگر قانونگذار (شورای عالی یا بیمه مرکزی) قصد داشت پوشش این کلوز را به عوامل اجرائی هم تسری دهد به جای بند 6 ماده دو باید به ماده 3 اشاره می کرد. ماده سه می گوید «ماده ۳موضوع بيمه عبارت است از
   مسئولیت مدنی بيمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی (که مشخصات آنها در بیمه‌نامه
   و یا الحاقیه آن درج گردیده است) در قبال صدمات بدنی که به علت وقوع حادثه
   تحت پوشش بیمه در کارگاه (مکان فعالیت) به کارکنان وارد شود.» در واقع با این کار می گفت کارکنان آخر ماده سه از این پس شامل ثالث هم می شود.
  • بنابراین چنین به نظر می رسد که مسئولیت عوامل اجرائی در قبال اشخاص ثالث حتی با با خرید کلوز های سیزده گانه نیز همچنان بدون پوشش است.
  • نظر شما چیست؟