• محمدسعید الفتی

    عضو
    19 اسفند 1400 در 7:39 قبل از ظهر

    صاحب کالا به یقین مبلغ 305 میلیون تومان را از متصدی حمل و به تبع آن متصدی حمل نیز همان مبلغ را از بیمه گر مطالبه می کند چون حق بیمه را به میزان همان 305 میلیون تومان به بیمه گر پرداخت کرده است. به علاوه صاحب کالا برای اثبات ادعای خود مدارک مستدل محکمه پسند در اختیار دارد (حواله بارگیری و سند رسمی فروشنده) و متصدی حمل هم به اشتباه خود اذعان دارد. بنابراین بیمه گر باید همان 305 میلیون تومان را پرداخت کند.