• بهزاد توژان

    عضو
    14 اسفند 1400 در 9:38 قبل از ظهر

    سلام

    از نظر قانونی قابل پرداخت است.

    در ارتباط با این موضوع سندی به تاریخ 1398/01/18 رویت شده که احراز اصالت آن نیاز به بررسی بیشتر دارد.(تصویر آن به پیوست ضمیمه می باشد)