• فرامرز نجفی

    عضو
    13 آبان 1399 در 1:53 بعد از ظهر

    به‌طور کلی، اصل خسارت یا زیان در بیمه هایی مورد استناد است که خسارت بوجود آمده با پول قابل جبران باشه (با پول قابل اندازه گیری باشد) مانند خسارت رشته های آتش سوزی،بدنه اتومبیل،باربری،مسئولیت،درمان و مهندسی .ولی از آنجایی که ارزش انسان و صدمات وارد به انسان قابل محاسبه با پول نیست، لذا اصل غرامت در بیمه‌های عمر و حوادث قابل طرح می باشد.