• دکتر محسن فتحی / مشاور در امور مدیریت ریسک بیمه و بانک

  عضو
  15 اردیبهشت 1400 در 12:30 بعد از ظهر

  جناب آقای عظیمی

  باسلام و احترام

  ضمن تشکر از اشتراک اعتراض کانون پیمانکاری ، از نظر اینجانب ارائه پوشش هایی تکمیلی بیمه های مسئولیت از بدو اجرا تاکنون مشکلاتی را برای بیمه گذار ، بیمه گر و حتی زیاندیده ایجاد کرده است. چرا که بسیاری از نظرات و آرای مراجه قضایی فراتر از چهارچوب تعیین شده در کلوز های بیمه مسئولیت بوده است و در برخی از موارد در گذشته ، بیمه گذار علی رغم خریداری کلیه پوشش های بیمه مسئولیت ، نتوانسته است از مزایای آن استفاده نماید و برخی از حوادث پیش آمده به هر نحوی، از محل بیمه نامه و پوشش های اضافی قابل جبران نبوده است.

  بطور کلی به نظرم لازم است بازنگری جدید در متن شرایط عمومی و پوشش ها ایجاد شود. به عبارتی شاید با دریافت حق بیمه متناسب با شرایط پروژه و فعالیت بیمه گذار بهتر باشه ، در بیمه های مسئولیت (ساختمانی یا غیر ساختمانی) “بیمه نامه تمام خطر کارفرما” ارائه بدیم و کلیه کلوزها رو حذف کنیم .

  سپاسگزارم