• باسلام

    موضوع پیشنهادی : ((تدوین استاندارد ملی ایمنی برای مدیریت ریسک))

    در این رابطه مقاله ای کوتاهی دو هفته پیش منتشر کردم که با جستجوی آن در گوگل، قابل بهره برداری است.

    موفق و پیروز باشید