• حسین موسوی

    عضو
    6 بهمن 1400 در 8:19 قبل از ظهر

    باسلام و عرض ادب

    دقیقا فرمایشات جناب سردار درسته بر حسب قانون پلیس وظیفه مشخص نمودن مقصر و زیاندیده و بررسی صحنه حادثه و موظف به ترسیم کروکی میباشد و در ترسیم کروکی خود میتواند درصد قصور عوامل دخیل در حادثه را تعیین نماید.

    به نظر میرسد در حادثه تصادف زنجیره ای بهبهان شرکت های خودروساز به اندازه پنجاه درصد در علت تشدید خسارت قصور داشته و نیز اداره راه و شهرسازی نیز بعلت عدم حضور در جاده ب جهت اعلام هشدار نسبت به وضعیت جاده و عدم روئیت اجسام ده درصد قصور متوجه این سازمان میشود.