خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای انجمن مباحث عمومی بیمه نقش تغییرات آب وهوایی در مدیریت ریسک شرکتیERM

 • نقش تغییرات آب وهوایی در مدیریت ریسک شرکتیERM

  ارسال شده توسط Unknown Member در 22 بهمن 1399 در 11:04 بعد از ظهر

  خطر تغییرات آب وهوایی به عنوان خطری جدی و پیش روی جهان و علی الخصوص کشوری مانند ایران است و می توان گفت این مسئله شاید در آتی بر بسیاری از جنبه های زندگی فردی واجتماعی ما اثر شدید تری را بگذارد .پدیده هایی مانند سیل در نقاط مختلف جغرافیایی وزلزله دارای تواتر بسیاری درسالهای اخیر بوده اند‌ و لذا نقش وکنترل شرکتهای بیمه در ارزیابی ریسک ومدلسازی بلایای طبیعی وتغییرات آب و هوایی ضروری است.از طرفی وقوع خشکسالی وکم آبی در جنوب کشور موجب مهاجرت به شمال کشور و بالا رفتن ریسک های زیست محیطی مرتبط با آن شده است که وجود تحریم ها وبحرانهای ارزی ودارویی نیز مزید بر علت گردیده و کلیه این موارد میتواند کشور ایران را در نقشه ریسک در نقطه ای دارای ریسک بالا قرار دهد .با این حال آیا تغییرات آب وهوایی در مدیریت ریسک شرکتی یا ERM نیز نقش دارد؟پاسخ مثبت است .اخیر در مقاله ای که در سایت شرکت willis towers watson که از زیر مجموعه های شرکتAON است مطالعه نمودم به اهمیت ریسک های آب وهوایی در مدیریت ریسک شرکتی پرداخته شده بود که در ذیل به نکات مهم مقاله مذکور که شاید برای ما بیمه گران ایرانی نیز مورد استفاده باشد اشاره شده است :

  همانگونه که استحضار دارید در توافقات صورت گرفته ما بین کشورهای جهان درخصوص تغییرات اقلیمی وکنترل ریسک های آن وجهانی عاری از کربن که صنایع مختلف را درجهان به سمت سرمایه گذاری بدون نفت وکربن تشویق میکند صنعت بیمه نیز میتواند نقش مهمی را ایفا نماید با این حال شاید بیمه گران به صورت مستقیم درگیر مسایل مرتبط با کاهش کربن نباشند ولی این اثرات اخیرابا وقوع آتش سوزی های سنگین در آمریکا واسترالیا فوق العاده مورد توجه بیمه گران در سراسر دنیا قرار گرفته است.در این خصوص نیز در کشوری مانند ایران در چند سال گذشته علاوه بر زلزله وسیل مواردی مانند آتشسوزی در جنگلها وبه دلیل گرمایش یا دیگر موارد مرتبط در سطح بالایی بوده که می بایست این مسایل از سوی بیمه گران ایرانی و در راستای سیاستهای مسولیت اجتماعی و‌توجه به ریسک های زیست محیطی مورد توجه بیشتر آنها قرار گیرد و همراستا با همتایان خارجی حضور فعال تری را ازسوی آنها در این خصوص شاهد باشیم و‌ البته می بایست برنامه ریزی برای فرهنگ سازی وسرمایه گذاری لازم در جهت پورتفوی بدون کربن نیز در کانون توجه بیمه گران و سازمان ناظر قرار گیرد.

  گزارش ویلیس تاور واتسون به برنامه ریزی کشور بریتانیا در این خصوص اشاره میکند ونامه ای که سازمان مقررات احتیاطی بریتانیا(PRA) در اوایل سال ۲۰۲۰به شرکتهای بیمه بریتانیایی ارسال نموده که مطابق با آن می بایست تا پایان سال۲۰۲۱شرکتهای بیمه بریتانیایی به صورت جدی رویکردو برنامه هایشان را در خصوص مدیریت ریسک های آب وهوایی مرتبط با مسایل مالی آن را در دستور کار قرار داده ونتایج را به آن سازمان منعکس نمایند.پس همانگونه که موارد فوق اهمیت توجه به این ریسک رانشان میدهد میتوان گفت تغییرات آب وهوایی به عنوان ریسک بسیار مهم در مدیریت ریسک شرکتی بیمه گران خارجی نیز درک و موردشناسایی واقع شده است .

  اهمیت این ریسک در سال اخیر به قدری زیاد بوده است که در رتبه ریسک های خطرناک و بزرگ در پایان سال ۲۰۲۰ به رتبه ۹ رسیده در حالیکه ریسک تغییرات آب وهوایی در سال ۲۰۱۹ در رتبه۵۳قرار داشت که نشانگر مهم بودن آن در سالهای اخیر بوده است وتوجه دقیق ولازم را از سوی کشورها وسازمان های متبوع می طلبد.اگرچه این ریسک ها میتوانند تهدیدی برای سرمایه های شرکتهای بیمه باشند با این حال ویلیس تاور واتسون عقیده دارد که این ریسک ها خود موجب خلق فرصت های عالی در زمینه بیمه گری برای شرکتهای بیمه نیز خواهد بود که به نظر اینجانب و در تایید نکته مذکور خلاقیت بیمه گران در طراحی پوششهای بیمه ای متناسب با این ریسک ها می تواند بازار خوبی را برای آنها فراهم نماید.با این حال تکنولوژی وپیشرفت آن وسرمایه گذاری شرکت ها بر روی بستر فناوری نقش غیر قابل انکار در این خصوص داشته ومیتواند حتی به عنوان مزیت رقابتی یک شرکت بیمه نیز قرار گیرد . مطمینا ‌رشد تکنولوژی وپیشرفتهای حاصله از آن در این خصوص به شرکتهای بیمه درک دقیق تری را از ریسک های آنها داده ولذا موجبات آن رانیز فراهم کرده که شرکتها به نقش این ابزارها توجه بیشتری داشته و در برنامه ریزی ها واستراتژی های شرکتی از آن استفاده بهینه را نمایند و ویلیس نیز در این خصوص معتقد است که شرکتهای بیمه میبایست دارای پایگاه داده قوی بوده و باید ابزارهای لازم و‌ ظرفیتهای تحلیلی همراه با ساختار وچارچوب ممکن برای این امر را نیز دارا باشند.

  ریسک آب وهوایی ریسکی چند بعدی است:

  اگر ریسک های آب وهوایی مانند گرمایش زمین، سیل و افزایش سطوح آب دریا را در خصوص اثرات آنها مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که بیشتر این حوادث چند بعدی بوده واثرات آنها تنها بر روی یک بخش نبوده بلکه سطوح مختلف اقتصادی،اجتماعی سیاسی یک کشور یا یک جامعه را درگیر می نماید، ویلیس معتقد است جوامع ونیز شرکتها می بایست انعطاف پذیری لازم را در مسیر کنترل چنین ریسک هایی داشته باشند و از تهدیدهای موجود فرصت های بهینه بخصوص در حیطه کسب وکار را خلق کنند. دیدگاه چند بعدی به ریسک های آب وهوایی تنوع محرک های این ریسک ها را منعکس می کند.ویلیس تاور واتسون عقیده دارد حتی اگر ما این موارد ومحرک ها را به تنهایی محدود به امروز نماییم با این حال فاکتورها وعوامل بازاری دیگری در این خصوص دخیل بوده که میتوانند روی این امر اثر گزار باشند برای مثال برنامه های زیست محیطی،اجتماعی و حاکمیتی که در راستای برنامه بدون کربن از سوی کشورها مورد توجه بوده و مقررات و الزامات کشورهادر این خصوص برآن حاکم است.همچنین نکته دیگر که دراین مورد بسیار مهم است فشارهای اجتماعی در خصوص الگوی درست مصرف وکم مصرف کردن در جهت کاهش اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از الگوی نادرست مصرف و به طور کلی مصرف بالا بوده که می تواند در این خصوص اثر گزار باشد .

  به نظر موردی که توانسته اثر خود را به صورت بهتری بر روی فرایند کنترل ریسک های آب وهوای بگذارد پیشرفت های علمی وتکنولوژیک بوده که موجبات کنترل وتقلیل ریسک را فراهم کرده است با این حال گزارش به اقدام جمعی کشورها و سازمانها در این خصوص اشاره داشته است. برای مثال بانکهای مرکزی در سراسر جهان وناظران آنها از طریق شبکه سیستم سبز مالی دیدگاهایشان رانسبت به به ریسک های مالی ناشی از تغییرات آب وهوایی به روز کرده اند واثرات این ریسک ها را درسیستم مالی وشرکتی خود به شدت مورد توجه قرار داده اند و این مواد نشان دهنده رویکرد ومدیریت متفاوت به این ریسک است.

  سیاستها ومقررات کشورها مطمئنا بر روی فرایند بیمه گری شرکتهای بیمه ناشی از ریسک مذکور اثر گزار بوده و دراین بخش ودر خصوص چنین ریسک هایی می بایست ملاحظاتی نظیر ارزیابی ریسک،قیمت گزاری مطلوب ورقابتی،تطابق با مقررات مانند الزامات توانگری مالی و ملاحظاتی در خصوص سرمایه مانند تجمع ریسک و ریسک های نو ظهور و فرصت های مذکور از سوی شرکت های بیمه لحاظ شوند.

  مفاهیم مدیریت ریسک شرکتی(ERM)

  ویلیس معتقد است که ریسک های شرکتی ریسک های جدیدی نیستند وما از قبل ترنیز با ریسک هایی نظیر اعتبار،بازار و کسب وکار،حقوقی ونیز سایر ریسکهای عملیاتی درگیر بوده ایم وشرکتها همیشه برنامه ریزی واستراتژی لازم را برای مدیریت این ریسک هادر دستور کار داشته اند با این حال ریسک های آب وهوایی چالش های جدیدی را در مدیریت ریسک شرکتی به همراه آورده است مواردی که دراینجا می بایست ذکر گردد را به صورت مختصر بیان میکنم:

  ۱-حاکمیت شرکتی: دراین خصوص می توان گفت که نظارت هیات مدیره وپاسخ های آن به ریسک های آب وهوایی و تعریف مسولیت های مدیریت در این خصوص فوق العاده مهم است چرا که سیاستهای کلان ومتعاقب خرد سازمان تحت تاثیر این نگرش ودیدگاه خواهد قرار گرفت

  ۲-شناسایی ریسک: شامل شناسایی کانالهای کلیدی در خلال ریسک های آب وهوایی بوده که می تواند بر روی شرکت اثر بگذارد و اینکه ریسک های شناسایی شده چگونه به صورت مستمر و موثر مورد بازبینی وپایش قرار گیرند

  ۳-اشتهای ریسک: شامل شکل گیری این دیدگاه است که آیا ریسک آب وهوایی می بایست به عنوان یک بخش جداگانه مورد توجه قرار گیرد یا آنکه به عنوان بخشی از یک ریسک تجمیعی به آن توجه نمود واینکه در عمل با موارد مذکور چگونه برخورد کرد

  ۴-اندازه گیری وگزارش ریسک: شامل این مورد است که چگونه ریسک های آب وهوایی در داخل مدلهای ریسک مالی گنجانده می شوند و‌آنها را چگونه باید گزارش نمود .همچنین معیار های مربوط برای تصمیم گیری به عنوان یک عامل کلیدی یک گروه کاری مورد نظر و درجهت الزامات افشای مالی مرتبط باریسک آب وهوایی می بایست در نظر گرفته شود.

  ۵-سرمایه گذاری: چگونه باید رویکرد سرمایه گذاری با اهداف زیست محیطی،اجتماعی وحاکمیت شرکتی مطابقت داشته باشد و پاسخ این رویکرد در فشار بر سرمایه گذار در جهت کاهش سرمایه گذاری در صنایع که تولید بالای کربن را در دستور کار دارند چگونه است

  ۶-ریسک شهرت واعتبار: شامل شناسایی نیازهای ارتباط عمومی واستراتژی هایی برای پاسخ به ریسک های آب وهوایی و زیست محیطی،اجتماعی وحاکمیت شرکتی است

  کلیه موارد فوق در قالب استراتژی های کسب وکار و بر اساس معیار های آنها در نظر گرفته شده است معیارهایی نظیر سود و درآمد سازمان،توسعه محصول، مسیر ها ورویکردهای بلند مدت و یا محدودیت های مربوط

  همچنین با توجه به موارد فوق می توان گفت ریسک وچارچوبهای حاکمیت نیازمند بررسی همه جانبه بوده و هرجنبه آن را نمی توان به صورت جداگانه و بدون توجه به سایر عوامل مورد بررسی قرار داد.

  در نگاه اول ساده اما نیازمند صرف وقت وبررسی دقیق وطولانی:

  ابزارهای تحلیلی و تکنولوژیک وروش هایی که در خصوص پیش بینی ومدیریت ریسک آب وهوایی وجود دارد این امکان را فراهم می کند که مدیران کسب وکارها در خصوص تاثیرات بالقوه آن ریسک ها تصمیم لازم را اتخاذ نموده و آینده نگرانه به قضیه توجه نمایند وموارد را در ریسک دارایی های ترازنامه شرکت مورد توجه قرار دهند .مواردی که می بایست در این بخش به آنها توجه گردد امتیاز بندی ریسک ومخاطره،نقشه بندی،تعیین مخاطره و زیان های مالی ناشی از تغییرات آب وهوایی،مدلسازی پیشرفته از ریسک های آب وهوایی جاری وآتی است

  فرای اعداد وارقام ،شفافیت مدلها ،سناریو ها و پارامترها جهت اعتبار بخشی و انعطاف پذیری دیدگاه بسیار کاربردی وکلیدی است. موسسه ویلیس تاور واتسون معتقد است ابزارهای تحلیلی موجب ایجاد درک درست از تغییرات آب وهوایی می شوند.

  نکته مهمتر ریسک های نو ظهور سایبری بوده که شرکتهای بیمه به صورت موازی با تغییرات آب وهوایی با آن درگیرند و در این خصوص نه تنها بر سناریوهای تحلیلی وافشای ریسک از طریق کمی سازی آن توجه نموده بلکه معیارهایی نظیر اشتهای ریسک را نیز در این خصوص مورد توجه قرار می دهند به صورت مختصر موارد زیر که میتوان در خصوص ریسک های آب وهوایی نیز به آن توجه نمود اشاره شده است:

  ۱-شناسایی خطرات:بررسی پورتفوی موجود در مواجهه به بلایای طبیعی وآب وهوایی و ایجاد مخاطره

  ۲-کمی سازی ریسک های آب وهوایی جاری در برابر خطرات مهم :مدلسازی پورتفوی جاری ریسک ها با درنظر گرفتن آسیب پذیری دارایی ها و سطوح مخاطره بر اساس سوابق حوادث گذشته

  ۳-کمی سازی ریسک های آتی آب وهوایی وخطرات کلیدی :مدلسازی پورتفوی آتی ریسک دربرابر خطرات مهم وبرای دوره های زمانی متفاوت فرض مثال ده سال آتی یا ۳۰سال آتی و سناریوهای تکاملی آب وهوایی

  ۴-فرصت های تقلیل ریسک آب وهوایی:شناسایی و ارزیابی محرک های زیان وفرصت های تقلیل سازی مذکور در جهت کاهش زیان های بالقوه و مالی ناشی از تغییرات آب وهوایی

  ۵-تعیین مواردی نظیر Transition Risks وفرصتهای لازم در این خصوص: شامل ارزیابی مسیرهای مربوط به ریسک مذکور و مدلسازی آن وجادادن در چارچوب ریسک

  ۶-کمی سازی Transition Risks با سناریوهای آب وهوایی ومنطقه ای:شرکتهای بیمه با داشتن اطلاعات طبقه بندی شده قادر به شناسایی مناطق ونیز خطراتی خواهند بود که ریسک های آب وهوایی بر آن ها اثر داشته واینکه طبقه بندی وتوزیع این اطلاعات می تواند در آتی دستخوش تغییر گردد .به طور کلی این موارد می تواند به کمی سازی وکاهش هزینه ریسک آب وهوایی کمک کرده وشرکتهای بیمه را قادر می سازد تا بازخورد مذکور را در یک چارچوب منظم ومنطقی جا دهد.

  توجه و تمرکز سرمایه گذاری بر مبنای “قرارداد اجتماعی” و بازده پایدار و همچنین آگاهی دادن به سرمایه گذاران در خصوص تأثیر بالقوه تغییرات آب و هوایی بر یک سازمان و اقدامات انجام شده برای کاهش تأثیرات آب و هوایی آن ، اهمیت ویژه ای خواهد داشت.این نیاز با اقدامات نظارتی اخیر متمرکز بر گزارش و افشای اطلاعات ، از جمله پیشنهادات و مشاوره ها در برخی کشورها برای اجباری کردن گزارش سریعتر TCFD به جای دیر گزارش کردن آن، تسریع و تقویت شده است.همچنین ویلیس با توجه به بررسی ها عقیده دارد که ویروس کرونا موجبات افزایش گسترده اشتهای ریسک در خصوص ریسکهای زیست محیطی،اجتماعی وحاکمیتی در بازارهای مالی را فراهم آورده وانعطاف پذیری لازم در خصوص ریسک های سیستماتیک را نیز به همراه داشته وفهم و پاسخ به این دسته از ریسک ها را آسانتر ساخته است

  نگاه به آینده

  ویلیس تاور واتسون در این بخش به مسایل آتی اشاره کرده است از دید این شرکت تفکر استراتژیک درست در خصوص ریسک های آب وهوایی نیازمند توجه دقیق به ریسک های جاری در این بخش بوده که می بایست پیش بینی های ۵،۱۰،۲۰ ساله برای آن با نهایت دقت و کارشناسی لازم صورت پذیرد

  این به معنای توسعه سناریوها و معیارهای لازم و در سیر ریسک های آب و هوایی است (مناطقی که به طور تصادفی و طبق بررسی TCFD بیمه گران انتظار دارند بیشترین کمک به آنها صورت پذیرد) که به طور فزاینده ای توسط ذینفعان مختلف درخواست می شود تا ارزیابی برنامه های تحول آب و هوای یک شرکت را انجام دهد.مطمئنا همه شرکتها به طور مساوی تحت تأثیر این موارد قرار نخواهند گرفت ، اما آنچه که واضح است به زودی می بایست آب و هوا وریسک های آن را به عنوان یکی از مولفه های اصلی مدیریت ریسک شرکتی (ERM )وبا دیدی استراتژیک در کانون توجه قرار داد

  با توجه به موارد مذکور مطمینا بیمه گران ایرانی نیز از این قضایا مستثنا نبوده چرا که همانگونه که در ابتدا نیز اشاره کردم اثرات این ریسک بر کشور ما درصورتی که ابزارهای لازم در این خصوص به کار نبرده شود شدید خواهد بود وسازمانهای دولتی وخصوصی همپای بیمه گران می بایست به این امر توجه ویژه را نموده ودر فرایندهای سیاست گزاری ،برنامه ریزی و مدیریت ریسک شرکتی ،آب وهوا و ریسک های آن رابه عنوان عاملی مهم مورد توجه قرار دهند

  Unknown Member پاسخ داد 2 سال، 7 ماه پیش 1 عضو · 0 پاسخ ها
 • 0 پاسخ ها

Sorry, there were no replies found.