• رای مرجع قضایی یا توافق با بیمه گذار

  ارسال شده توسط مجتبی صادقی اردستانی در 21 شهریور 1401 در 2:35 بعد از ظهر

  باتوجه به حذف کلوز بدون رای دادگاه ، آیا برای تشکیل پرونده خسارت صرف ادعای حادثه دیده به بیمه گذار و عدم مراجعه به مقام قضایی میتوان این توافق را حادثه تلقی و تشکیل پرونده خسارت داد یا حتما باید ادعا به صورت حقوقی و رسمی و قضایی باشد .

  فرهاد عظیمی پاسخ داد 1 سال، 2 ماه پیش 2 عضو · 1 پاسخ
 • 1 پاسخ
 • فرهاد عظیمی

  عضو
  21 شهریور 1401 در 3:53 بعد از ظهر

  سلام

  بله برای تشکیل پرونده صرف ادعای زیاندیده و تایید بیمه گذار کافی است ولی برای پرداخت خسارت نیاز به احراز مسئولیت بیمه گذار می باشد که این کار می تواند توسط یکی از اشخاص زیر انجام شود:

  1. کارشناس خسارت بیمه گر (ارزیاب داخلی)
  2. ارزیاب رسمی بیمه مرکزی
  3. بازرس اداره کار
  4. کارشناس رسمی دادگستری حوادث کار
  5. قاضی دادگاه (این شیوه دیگر بدون رای به حساب نمی آید)