خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای رشته هاي بيمه اي انجمن بیمه شخص ثالث در صورت عدم تایید اصالت حادثه، آیا شرکت بیمه مجاز به درخواست کروکی می باشد؟؟

 • در صورت عدم تایید اصالت حادثه، آیا شرکت بیمه مجاز به درخواست کروکی می باشد؟؟

  ارسال شده توسط بهزاد توژان در 18 آبان 1401 در 2:34 بعد از ظهر

  با سلام

  در ماده 40 قانون بیمه شخص ثالث 1395 چنین بیان شده:

  “شرکت های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند”

  همچنین در ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون فوق‌الذکر نیز چنین آمده:

  “در اجرای ماده 40 قانون، بیمه گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده 3 این آیین نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت زیاندیده را پرداخت نماید:

  الف. وسایل نقلیه طرفین در زمان حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشند.

  ب. به نحو مطوئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیاندیده به همراه وسیله نقلیه مربوطه با مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.

  پ. خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیاندیده حادثه حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده 40 قانون باشد”

  با توجه به شرح فوق به نظر شما آیا لزومی به تایید اصالت حادثه توسط بیمه گر می باشد و یا باید با اعلام طرفین و قبول تقصیر مقصر خسارت را پرداخت کرد؟؟

  در صورتیکه احراز اصالت حادثه توسط بیمه گر الزامی باشد، در صورت عدم تایید اصالت حادثه آیا بیمه گر مجاز به درخواست کروکی از طرفین حادثه می باشد؟؟

  بهزاد توژان پاسخ داد 1 سال، 7 ماه پیش 1 عضو · 2 پاسخ ها
 • 2 پاسخ ها
 • بهزاد توژان

  عضو
  22 آبان 1401 در 8:13 قبل از ظهر

  با سلام

  یادآور آنکه در حال حاضر در اکثر شرکت‌های بیمه در صورت عدم احراز اصالت حادثه توسط کارشناسان، بدون ارائه کروکی به پرونده رسیدگی نخواهد شد.

  ولی آیا این روال صحیح است؟

 • بهزاد توژان

  عضو
  7 آذر 1401 در 10:03 قبل از ظهر

Log in to reply.