تاریخچه بیمه آتش سوزی

این ویدئو به مدت هشت دقیقه و پنجاه و دو ثانیه که توسط جناب آقای دکتر سعید اسدی قراگوز، کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه آتش سوزی تهیه شده است به تاریخچه شکل گیری بیمه آتش سوزی پرداخته است.

سعید اسدی قراگوز · 9 اردیبهشت 1400
بدون نیاز به ثبت نام

دوره دربردارنده

  • 1 درس

دیدگاه‌ها