خانه تکانی در اروپا

خانه تکانی در اروپا

مترجم: فرهاد عظیمی

تاریخ چاپ/نشر: ۱۳۷۹/۰۳/۰۷

محل چاپ: تازه های جهان بیمه

منبع: Ins.Dept.30,99,issue No.684,P.1

دکتر “دیسارت بریپل‌” (LDiethart Breipohl) رئیس در حال استعفا اداره امور مالی گروه‌ “آلیانز” معتقد است: از چهار هزار شرکت بیمه‌ که در حال حاضر در اروپا موجود است، در دراز مدت تنها بیشتر از بیست یا پنجاه شرکت واقعا مورد نیاز نخواهد بود”.

دکتر بریپل در مصاحبه‌ای با یک‌ روزنامه ملی آلمانی به نام‌ Suddeutsche Zeitung گفت:”فرایند ادغام‌ در پیش است”.  دکتر برپیل گفت: مسلم است‌ که آلیانز در آن فرایند شرکت خواهد کرد ودقیقا تمامی فرصت‌ها را بررسی خواهد کرد. بخش مدیریت دارایی‌ها حایز اهمیت‌ کلیدی بوده است‌”

دکتر بریپل گفت: از نظر اندازه، اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، آلیانز جایگاه هشتم تا دهم را در مدیریت دارایی‌ها در جهان دارد. اما از نظر مدیریت دارایی شخص ثالث، از اهمیت‌ چندانی برخوردار نیست. در این بخش تنها با رشد و توسعه داخلی نمی‌توانیم یکی از پنج‌ قدرت برتر جهان باشیم.

ما به دنبال مشارکت مناسب در امریکا هستیم-خواه بانکی با مدیریت دارایی باشد، یا یک رئیس صرفا اجرایی دارایی‌ها و یا یک‌ بیمه گر با مدیریت دارایی‌” .

مدیر آلیانز تأکید کرد:”اخیرا آلیانز در این زمینه حرف‌هایی داشته است اما هزینه ها سنگین و مذاکره مشکل بود. وی گفت: برای‌ ایجاد واحدهای بزرگ‌تر، بیمه گر آلمانی‌ می‌تواند شرکت‌های ملی خود را با رقبایشان‌ در دیگر کشورهای اروپایی ادغام کند به طوری که ۵۱ درصد سرمایه متعلق به آلیانز باشد. دکتر بریپل گفت: آلیانز هنوز در بسیاری‌ از کشورها به درستی معرفی نشده است. وی گفت: آلیانز هنوز علاقه‌مند به خرید یک شرکت بیمه عمر در انگلیس است.

نوشته های مرتبط

نقش تغییرات آب و هوایی در مدیریت ریسک شرکتی ERM

راشد رستمیان: خطر تغییرات آب و هوایی به عنوان خطری جدی و پیش روی جهان و علی الخصوص کشوری مانند ایران است و می توان گفت این مسئله شاید در آتی بر بسیاری از جنبه های زندگی فردی واجتماعی ما اثر شدید تری را بگذارد. پدیده هایی مانند سیل در نقاط مختلف جغرافیایی و زلزله دارای تواتر بسیاری درسالهای اخیر بوده اند‌ و لذا نقش وکنترل شرکت های بیمه در ارزیابی ریسک و مدلسازی بلایای طبیعی و تغییرات آب و هوایی ضروری است.

دیدگاه‌ها